Etkinlik İçeriği

 

 

KEPEZ BELEDİYESİ – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KEPEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA)

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMASI

ANTALYA – 2019

 

YARIŞMANIN AMACI

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenecek olan “15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKELYARIŞMASI’nın amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ideolojik kimliklerini bir tarafa bırakarak, ellerine sadece milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sembolü olan, şanlı Türk bayrağını alarak sokaklara çıkıp ülkesini işgal etmeye kalkan asker maskeli hain işgal güçlerinin amaçlarına ulaşmasına engel olduğu ve esir alınmak istenen devletini kurtardığı, kahramanlık destanını resim ve heykel sanatıyla somutlaştırarak gelecek nesillere aktarabilmektir.

 

YARIŞMANIN KONUSU

15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları.

 

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma; ulusal düzeyde olup plastik sanatların Resim ve Heykel alanlarını kapsamaktadır.

 

Yarışma katılımcıları dört grupta değerlendirilecektir:

1.Grup: Ortaokul öğrencileri (5,6,7ve8.sınıflar)

2.Grup: Lise öğrencileri (9,10,11ve12.sınıflar)

3.Grup: Üniversite öğrencileri (Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri)

4.Grup: Profesyoneller (Öğrenci olmayan T.C. vatandaşları)

 

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMASIÖDÜL MİKTARLARI

ANTALYA - 2019

1.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5,6,7ve8.sınıflar)

Birincilik

1500 Türk Lirası

İkincilik

1000 Türk Lirası

Üçüncülük

750 Türk Lirası

Mansiyon (5 adet)

500 Türk Lirası

2.Grup: Lise öğrencileri

(9,10,11ve12.sınıflar)

Birincilik

2000 Türk Lirası

İkincilik

1500 Türk Lirası

Üçüncülük

1000 Türk Lirası

Mansiyon (5 adet)

750 Türk Lirası

3.Grup: Üniversite öğrencileri

(Önlisans,lisans, yüksek lisans ve doktoraöğrencileri)

Birincilik

5000 Türk Lirası

İkincilik

2000 Türk Lirası

Üçüncülük

1500 Türk Lirası

Mansiyon (5 adet)

1000 Türk Lirası

4.Grup: Profesyoneller

(ÖğrenciolmayanT.C.vatandaşları)

Birincilik

10000 Türk Lirası

İkincilik

5000 Türk Lirası

Üçüncülük

3000 Türk Lirası

Mansiyon (5 adet)

1500 Türk Lirası

 

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMASI ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

ANTALYA - 2019

GRUP

RESİM

HEYKEL

1.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5,6,7ve8.sınıflar)

Resim kâğıdı veya tuvalin kısa kenarı 35 cm’den az olmamalıdır.

Ortaokul öğrencileri heykel alanında yarışmaya katılmayacaktır.

2.Grup: Lise öğrencileri

(9,10,11ve12.sınıflar)

Tuvalin kısa kenarı 50 cm’den az olmamalıdır.

Lise öğrencileri heykel alanında yarışmaya katılmayacaktır.

3.Grup: Üniversite öğrencileri

(Önlisans,lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri)

Tuvalin kısa kenarı 70 cm’den az olmamalıdır.

Yüksekliği 50 cm’den kısa olmamalıdır.

4.Grup: Profesyoneller

(ÖğrenciolmayanT.C.vatandaşları)

Tuvalin kısa kenarı 80 cm’den az olmamalıdır.

Yüksekliği 70 cm’den kısa olmamalıdır.

 

 

KATILIM ŞARTLARI

1)  Yarışmaya gönderilecek eserlerde konuya bağlı kalmak kaydıyla her türlü üretim tekniği ve malzemesi kullanılabilir.

2)  Katılımcılar yarışmaya istedikleri kadar eserle katılabilirler.

3)  Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve sergilenmemiş olmalıdır.

4)  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği çalışmanın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği çalışma kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılacak ve gerekirse yarışma düzenleme kurulu tarafından yasal işlem başlatılacaktır.

5)  Yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışmalarının arkasına adını, soyadını, okul adresini, okul e- mail adresini, okul telefon numarasını ve görsel sanatlar öğretmenin adını soyadını silinmeyecek şekilde yazması yeterlidir. Katılım Formu doldurmaya ve rumuz kullanmaya gerek yoktur.

6)  Üniversite öğrencileri ve Profesyoneller ise ekte verilmiş olan KATILIM FORMU’nu her bir eser için ayrı ayrı doldurarak zarfa koymalı ve zarfın ağzını kapatarak üzerine bir RUMUZ yazıp eserin arkasına iliştirmelidirler. Aynı rumuzun eserin arka kısmına silinmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir.

7)  Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfından oluşan 15 Temmuz Ruhu Resim-Heykel Yarışması proje ortaklarına lisans verdiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.

8)  Katılımcının yarışmaya katılacağı eser(ler)in ödül veya mansiyon alması halinde, katılımcı derece veya mansiyon alan eser(ler)in sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl eserin mülkiyetini proje ortaklarına devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.,25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran proje ortaklarına devir ettiğini, proje ortaklarının söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanımı ve telif hakları proje ortaklarına devredileceği için Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı bu eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

9)  Katılımcı, yarışmaya katılırken vermiş olduğu kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında proje ortaklarının “15 Temmuz Ruhu Resim-Heykel Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca proje ortakları tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

10) Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eserler proje ortaklarının malı olacaktır. Bunların dışında kalan çalışmalar yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Kepez Belediyesi’nden geri alınmalıdır veya masrafları katılımcıya ait olmak şartıyla kargoyla adresine gönderilmesi talep edilmelidir. Belirtilen bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalar yarışmayı düzenleyen proje ortaklarına bırakılmış kabul edilecektir.

11) Telif hakları ile ilgili 7. 8. 9. ve 10. Maddeler Milli Eğitim Bakanlığının 22.08.2017 tarih ve 2017/25 nolu genelgesi gereği bakanlığa bağlı okullardan katılan öğrenciler için geçerli değildir.

12) Jüri, dereceye girmeye layık eser bulamaz ise 1. ,2. , ve 3. seçmeyebilir.

13) Yarışmacının yarışmaya gönderdiği eser ödül almış veya mansiyon kazanmışsa yarışmacı eserini kesinlikle yarışmadan geri çekme hakkına sahip değildir.

14) Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz. Kırılma, yırtılma, kaybolma vb. sebeplerden ötürü düzenleme kurulundan herhangi bir hak talep edilemez.

15) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

 

 

DÜZENLEME KURULU

Hakan TÜTÜNCÜ - Antalya Kepez Belediye Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Yüksel ARSLAN - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü

İbrahim DAĞLI - Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı

 

JÜRİ

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU

Doç. Dr. Aydın ZOR

Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞ

Arş.Gör.Dr. Ferit YAZICI

Erdal ÇELİK - Kepez Belediyesi Kültür Müdürü

İbrahim DAĞLI - TÜGVA Antalya İl Başkanı

Necati BERDİBEK - ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni

 

 

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMA TAKVİMİ

ANTALYA - 2019

Yarışmaya Son Katılım Tarihi

14 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar

Sonuçların İlan Edilmesi

28 Haziran 2019

Ödül Töreni

15 Temmuz 2019

Çalışmaların Gönderileceği Adres

Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim

Mesude ÇELEN

Telefon

(0242) 325 60 60    -    (0242) 325 73 74    -   (0242) 325 75 25

Fax

(0242) 326 21 47

Web

www.kepez-bld.gov.tr

www.kepezkultur.com

e-posta

kultur@kepezkultur.com

Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargo masrafları katılımcıya ait olup kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu sorumlu sayılamaz.

 

 

 

 

15 TEMMUZ RUHU RESİM-HEYKEL YARIŞMASI

KATILIM FORMU

ANTALYA - 2019

Yarışmaya katılan Ortaokul ve Lise öğrencilerinin bu formu doldurmasına gerek yoktur. Bu form sadece Üniversite Öğrencileri ve  Profesyonellertarafından el yazısıyla doldurulacakve bir zarfın içerisine koyularak ağzı yapıştırılacaktır. Zarfın üzerine bu formdaki rumuzun aynısı yazılacak ve eserin arkasına iliştirilecektir. Aynı rumuz eserin arkasına da silinmeyecek şekilde yazılmalıdır. Birden fazla eserle katılmanız halinde bu formdan her bir eser için ayrı ayrı doldurmanız gerekmektedir.

RUMUZ

 

ADI SOYADI

 

TELEFON NUMARASI

 

ADRESİ

 

E-POSTA ADRESİ

 

KATILDIĞI GRUP

(İlgili kutucuğa X işareti koyunuz)

Üniversite Öğrencisi□

Profesyonel□

KATILDIĞI KATEGORİ

(İlgili kutucuğa X işareti koyunuz)

Resim                            □

Heykel           □

ÇALIŞMANIN

İsmi

 

Tekniği

 

Ölçüleri

 

Yapım Yılı

 

KATILIMCININ ÖZGEÇMİŞİ