Etkinlik İçeriği

 5.KEPEZ BELEDİYESİ

 ULUSAL MÜZİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

                                         

AMAÇ  :

Bu yarışma; Türk Müziğinde amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin kazandırılmasının yanında toplumumuzun gelenek, görenek ve inancı ile barışık yaşayan, Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmiş müzik üstatlarını saygı ile yâd ederek, bu büyük sanatçıları gelecek nesillere tanıtmak.

YARIŞMANIN MÜZİK TÜRÜ:

Türkçe Rock ve Pop                                                         

YARIŞMA KONUSU:

Nostalji Şarkılar

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Bu yarışma Kepez Belediyesi öncülüğünde ülkemiz genelinde 15-30 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışma 15-30 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.
 2. Yarışmada öğrenci olma şartı yoktur
 3. 18 Yaş altı adayların yarışmaya veli izin belgesi ile katılımı zorunludur.
 4. Yarışmaya katılacak öğrenciler bireysel ve toplu olarak okul aracılığıyla Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.
 5. Yarışmaya il dışından katılım sağlayacak adaylar www.kepezkultur.com sitesinde bulunan online başvuru formunu doldurduktan sonra ön eleme katılımı için muzikodulleri@kepezkultur.com  mail adresine tek enstrüman eşliğinden hazırlanan kısa bir video ile katılım sağlayabilirler.
 6. Yarışmacıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Kepez Belediyesi sorumlu olmayacağı gibi seçici kurul bu tür bir yanlış bildiride bulunan yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına sahiptir.
 7. Ses ve ışık düzeni Kepez Belediyesi tarafından kurulacağı için hiçbir yarışmacı teknisyen, menajer, organizatör ve benzer adlarda kişileri getiremez
 8. Ön eleme, yarı final ve finalde seslendirilecek eserler 1970 ve 1999 yıllarına ait Türkçe rock ve pop şarkılarından olmalıdır.
 9. Yarışmada seslendirilecek şarkılar siyasi ve bölücü mesajlar içeremez.
 10. Yarışmada Türk Halk Müziği ve Arabesk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Ön eleme ve yarı final şarkısı aynı olabilir. Final şarkısı ise seçici kurul belirlenecektir.
 12. Ön eleme ve yarı final şarkısı birden fazla yarışmacı tarafından seslendirilmesi durumunda şarkı seçimi seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 13. Yarışmada birden fazla ön eleme yapılabilir.
 14. Ön elemeler Kepez Belediyesi tarafından kayıt altına alınacaktır.
 15. Yarışmaya daha önceki seneki yıllarda ödül almaya hak kazanan kişiler yarışmaya katılamazlar. Derece alamayan kişiler tekrar yarışmaya katılım sağlayabilir.
 16. Yarışmada 4 yarı final ve 4 final provası önceden belirlenen tarihlerde Varsak Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde Kepez Belediyesi Kent Orkestrası ile yapılacaktır.
 17. Yarışmaya; yarışma seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar
 18. Yarışma ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaplı yapılacaktır. Yarı final ve final orkestra ile yapılacaktır.
 19. Ön eleme, yarı final ve final seçici kural önünde yapılacak kayıtların, Kepez Belediyesi adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar – finalistler izin vermiş, maddi haklarını Kepez Belediyesi’ne devretmiş kabul edilirler.
 20. Yarışma seçici kurul kararlarına yapılan itirazlar usulünce değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda seçici kurul tarafından alınan kararlar kesindir, itiraz edilemez.
 21. Yarışmacıların aldıkları puanlar eşit olması durumunda dereceye giren adaylar kura ile belirlenecektir.
 22. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde seçici kurul tarafından alınan karar geçerlidir.
 23. Yarışma katılımı ve bilgilendirmeleri Kepez Belediyesi müzik koordinatörü Özkan KARAEROĞLU tarafından Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden Yapılmaktadır.
 24. Kepez Belediyesi yarışma tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
 25. Yarışmaya başvuruda bulunanlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır.
 26. Kepez Belediyesi belirlenen seçici kurul üyelerini arttırmak azaltmak ve değişiklik yapma hakkına sahiptir
 27. Yarı Final ve Final etaplarında Seçici kurul 4 Kişiden Oluşacak oylamanın %20lik kısmı online olarak halk oylaması ile yapılacaktır.

 

BAŞVURULAR:

 1. Başvurular 01.10.2018 Pazartesi tarihinde 09.00’ da başlar, 11 Ocak 2019 Cuma Tarihinde 17:00’da sona erer.
 2. Başvurular Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden,Duyurusu yapılacak olan anlaşmalı avm stantlarından veya www.kepezkultur.com adresinden online yapılmaktadır.
 3. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuru belgeleri, veli izin belgeleri ve istenecek diğer evraklarını, başvuru süresince, kendileri tarafından Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 4. Zamanında ulaşmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  Her bir yarışmacı göndermiş olduğu kayıt bilgi formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu teyit eder. Yarışma devam ederken kayıt bilgi formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili yarışmacı Komisyonu kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

ÖN ELEME:

 1. 1.       Teslim alınan başvurular sonucu ön elemeye katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri www.kepezkultur.com sitesinden duyurulacaktır.
 2. 2.       Yarışmaya il dışından katılım sağlayacak adaylar www.kepezkultur.com sitesinde bulunan online başvuru formunu doldurduktan sonra ön eleme katılımı için muzikodulleri@kepezkultur.com  mail adresine tek enstrüman eşliğinden hazırlanan kısa bir video ile katılım sağlayabilirler.
 3. 3.       Ön elemeler 14 Ocak 2019 ve 18 Ocak 2019 Tarihleri arasında Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde ‘yapılacaktır.
 4. 4.        Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen 5 Kişiden Oluşan seçici kurul değerlendirmesi ile yarı finalist adayları belirlenecektir.
 5. 5.       Ön elemede orkestra olmayacaktır. Yarışmacıya piyano ile eserin giriş notası tek seferlik verecektir.

YARI FİNAL ETABI:

 1. Yarı Final yarışması; 11 Şubat 2019 ve 12 Şubat 2019 Tarihlerinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
 2. Yarı final turuna çıkmaya hak kazanan aday isim listesi www.kepezkultur.com sitesinden duyurulacaktır.
 3. Yarı finale kalan adaylar ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde orkestra eşliğinde 4 prova yapılacaktır. Yarışmacılara kepez kent orkestrası eşlik edecektir Yarışmacıların provadan bir saat önce prova alanında yerinde bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde seçici kurul ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkartma hakkına sahiptir.
 4.  Yarı Final için bildirilen eserler seçici kurul onayı olmadan kesinlikle sonradan değiştirilmeyecektir.
 5. Yarı final yarışmasında finale kalan adayların açıklanması dereceye göre değil isim sıralamasına göre yapılacaktır.
 6. Yarı Finalde Seçici kurul 4 Kişiden Oluşacak oylamanın %20lik kısmı online olarak halk oylaması ile yapılacaktır.
 7. Final yarışması en az 10 aday ile yapılacaktır

FİNAL ETABI:

 1. Final Yarışması 21 Şubat 2019 Perşmebe Tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde Gerçekleşecektir.
 2. Final Yarışmasının 4 provası kepez kent orkestrası ile yapılacaktır.
 3. Final Şarkılarını seçici kurul belirleyecektir.
 4. Finalde Seçici kurul 4 Kişiden Oluşacak oylamanın %20lik kısmı online olarak halk oylaması ile yapılacaktır.
 5. Final yarışmasında derece alamayan adayların puanları ve sıralaması açıklanmayacaktır.

ÖDÜLLER:

Yarışmada 1. Gelen öğrenciye; 7.000TL Para ödülü

Yarışmada 2. Gelen öğrenciye; 5.000TL Para ödülü

Yarışmada 3. Gelen öğrenciye; 3.000TL Para ödülü

 • Derece alan adayların ödülleri yaşları reşit ise kendi hesap numaralarına değil ise Anne veya Baba’ya Ait Hesap Numaralarına Yatırılacaktır.
 • Finalde Derece Alamayan Adaylara Teşvik Ödülü Takdim Edilecektir.

 

İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından Kepez Belediyesini sorumlu tutamaz.

 

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Kepez Belediyesi gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar.

KEPEZ BELEDİYESİ

“ULUSAL MÜZİK YARIŞMASI”

ÖN ELEME DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

Ses Genişliği ve

Ses Kalitesi

Esere Hakimiyet

ETKİLİ İLETİŞİM

Sözleri Doğru Okuma

Ve

Diksiyon

30

30

20

20

100

KEPEZ BELEDİYESİ

“ULUSAL MÜZİK YARIŞMASI”

FİNAL&YARI FİNAL PUAN DEĞERLENDİRME TABLOSU

Orkestra ile Uyum

Ses Genişliği ve

Ses Kalitesi

Esere Hakimiyet

Sahne Duruşu

Ve

Koreografi

Sözleri Doğru Okuma

Ve

Diksiyon

20

30

30

10

10

100

 

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ;

KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 fax:0 (242) 326 21 47

www.kepezkultur.com   muzikodulleri@kepezkultur.com