Etkinlik İçeriği

Moderatör:
Yard. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Panelistler:
Prof. Dr. Aysen Soysaldı (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın Uğurlu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Doç. Dr. Didem Atiş Özhekim (Sakarya Üniversitesi)
Yard. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu (Akdeniz Ünversitesi)
Yard. Doç. Dr. Öznur Aydın (Akdeniz Üniversitesi)
Hakan Tazecan (Halıhan A.ş.)
Nuri Argaç (selendi Kilimlerinde Oğuz Dalgaları)
Şerife Arıkan (Barak Kilimlerinin Genel Tanıtımı)