KEPEZ BELEDİYESİ

AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT ÖDÜLÜ

ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMANIN ADI:

KEPEZ BELEDİYESİ AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

1.ÖDÜLÜN AMACI:

Türk Edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip koruyarak; inceleme ve araştırmayı teşvik etmek, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak, edebiyatımıza yeni isimler ve eserler kazandırmak, edebiyatımızın güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamak ve eserleri ile Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi TANPINAR’I saygı ile yâd etmeyi amaçlar.

 

2.YARIŞMANIN TÜRÜ: Bilim Kurgu/Öykü

 

3.YARIŞMANIN KONUSU: “Bir Hayal Kur”

 

4.ÖDÜLÜN KAPSAMI

Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla belirlenen konu kapsamında yaş sınırı olmaksızın her kesimin katılabileceği “Bilim Kurgu /Öykü” türünde taslak olarak yazılacak eserleri kapsar.

5. ÖDÜLÜN TARİHİ

Ödüller, 2023 Aralık ayı içinde belirlenen bir günde tören yapılarak verilir. Başkanlık genel programına uygun olarak gün ve ay değişikliği yapabilir. (Ödül töreni basından, sosyal medyadan duyurulur. Ayrıca yarışmacılara telefon ile bilgi verilir.)

6. DAYANAK

            Bu şartname 5393 sayılı Belediye kanununun 75/a-c maddeleri ve 4734 sayılı kamu ve ihale kanununun 23. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

7. TARAFLAR

            Bu protokolün yürütülmesinde;

            Belediye: Kepez Belediyesi

            Fakülte: AkdenizÜniversitesi Edebiyat Fakültesi

           

 

8. YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu şartnamede tarafların yükümlülükleri:

A-   Kepez Belediyesinin Yükümlülükleri

1-     Yarışmanın duyurulması, afiş billboard ve reklam çalışmalarını yürütmek

2-     Yarışmaya gelen eserleri kabul edip belli bir düzene göre kaydetmek

3-     Yarışmanın ödül törenini yapmak ve belirtilen ödül miktarlarını karşılamak

4-     Yarışma jürisinin belirlenmesine katkıda bulunup jüri üyesi bildirmek

 

B-    Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Yükümlülükleri

1-     Yarışmanın Türkiye genelindeki bütün üniversitelerde duyurulmasını sağlamak

2-     Yarışma jürisinin belirlenmesine katkıda bulunup jüri üyesi bildirmek

 

8.KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılacak eserler bilim kurgu/öykü türünde olup, konusu “Bir Hayal Kur ” dur.
 • Yarışmaya katılacak eserler Türkçe olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Aksi takdirde sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Yarışmaya yurt içi ve dışından herkes katılabilir.
 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya bilim kurgu/öykü dalında tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde, 18 yaş üstü katılımcılar için sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 • 18 yaş üstü yarışmacılar, kimliğinin fotokopisi, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.(NOT: Gönderilen zarfın üzerinde iletişim bilgileri olabilir.)

 

 •  18 yaş altı yarışmacılar, hikâyenin son sayfasına kendi adı soyadı, okul adresi, veli adı soyadı, okul telefon numarası, varsa okul e-posta adresi eklemelidir.(Kişinin açık rızası olmak kaydıyla.)
 • Eserlerin metin uzunluğu en fazla10 sayfa ile sınırlandırılmış olup, A4 kâğıdına 12 punto, 1,5 satır aralığı Times New Roman karakteri ile yazılacak ve 5 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eserler kitaplaştırılacağı için eserlerin koyulduğu zarfın içine Word formatında hazırlanmış dosya, CD’ye veya flash belleğe yüklenmiş olarak da gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, yarışmaya katılımla birlikte Kepez Belediyesi yayma, yayımlama, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışma jürisinde görev alanların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Şartnameye uygun olarak hazırlanan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Yarışmaya katılan eserlerin iadesi yapılmayacaktır.
 • Dereceye giren eserlerin açıklanması ve ödül töreni tarihi önceden bilgi vermek şartıyla Belediyemiz tarafından değiştirilebilir.

 

8.ESERLERİN TESLİM TARİHİ

Yarışmanın Başlangıç Tarihi                                                            : 01/09/2023

Eserlerin son Teslim Tarihi                                                             : 20/11/2023

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması ve Ödül Töreni Tarihi       : 10-20/12/2023

                       

 

 

7.JÜRİ ÜYELERİ

- Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU (Jüri Başkanı)          Akdeniz Ü.Edebiyat FakültesiÖğr. Üyesi

- Prof. Dr. Şevkiye Kazan NAS                                   Akdeniz Ü.Edebiyat FakültesiÖğr. Üyesi

- Doç. Dr. Muhammet Emir İLHAN                          Uludağ Ü.Edebiyat FakültesiÖğr. Üyesi

- Saniye MECEK                             Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü / Yazar

- Merve UYGUN     Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni   /Yazar

 

 

8.VERİLECEK ÖDÜLLER:

1.  ESERE para ödülü on beş bin (15.000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.  

2.  ESERE para ödülü on bin (10.000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.

3.  ESERE para ödülü yedi bin (7.000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.

4.  TEŞVİK para ödülü beş bin (5.000) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.        

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ;

KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim: Zübeyde KARAISLI

İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 77 77 fax:0 (242) 326 21 47

e-mail: www.kepez-bld.gov.tr – www.kepezkultur.com